Koliko puta dnevno hraniti muzne krave

Koliko puta u toku dana kravama treba dati hranu, ako se daju pojedninačna hraniva kojim redom, koliko često, šta je bolje, da li smo dali dovoljno...?

Kada se odlučujemo za broj hranjenja krava dnevno, nikada nismo u stanju da potpuno udovoljimo niti kravama, niti sebi. Krava voli da jede stalno i kada ona to hoće, dok se mi moramo prilagoditi tehničkim rešenjima na farmi i ostalim obavezama na njoj i van nje. Naravno, za sve je potreban kompromis.

Po jednim autorima,  koji kažu da veće konzumiranje SM obroka i  češća podela hrane, prouzrokuju veću količinu mleka. Drugi  tvrde, da je za konzumiranje važnija svarljivost  i ukusnost obroka od podele hrane. Naravno, pojavljuju se i treći autori, koji gledaju ekonomsku računicu da li se višekratni obroci mogu nadoknaditi povećanjem količine mleka, te da li su oni opravdani. U objektima koji to omogućavaju, kada se koriste kompletni miks obroci i kada u uslovima nema temperaturnog stresa , hrana se kravama može dati jednom dnevno. U suprotnom, kada su temperature visoke, i kada se hrana brže kvari, poželjno je dodati zakiseljivače koji sprečavaju fermentaciju hrane u jaslama.

S druge strane , radi zdravlja vimena i volje krava za konzumiranjem hrane i vode nakon muže, a naročito u slobodnom sistemu držanja, potrebno je baš tada da su hrana i voda dostupne. U ovom slučaju znači, da krave mogu slobodno prići jaslama i konzumirati ponuđeno po volji.

U vezanom sistemu držanja, osnova za više podela obroka je u potrebi za održavanje pravilne buražne fermentacije, davanjem najviše 2-3 kg koncentrovanih hraniva u jednoj raspodeli. Ovakvo hranjenje ima za pozitivan rezultat na količinu i na masnoću mleka, jer se tako smanjuju rizici od acidoze buraga.

Kako bi se svi uslovi ispunili, a krave ostale zadovoljne kao i stočar najbolje je ako se mogu davati potpuno miksovani obroci tzv.TMR. Prednost TMR- a je višestruka, odnosno, povećava se konzumiranje SM obroka, pa time i količina proizvedenog mleka. Ovim načinom  se stvaraju uslovi za poželjnu fermentaciju u buragu, gde nema naglih i čestih stresova za mikrofloru buraga jer je svaki zalogaj isti, a ujedno se sprečava  biranje hrane. Osnova dobrog TMR-a je i receptura obroka. Mora se voditi računa o preciznom merenju hrane, a to nam omogućava gotovo svaka miks prikolica koja u sebi sadrži kao dodatak automatsku vagu. Da bi se TMR delio kravama predhodno je potrebno sortirati grla po grupama ukoliko je to moguće.

Način ishrane, kao i količinu dnevne podele hrane najbolje zna sam stočar, koji je upoznat sa svojom farmom, kao i svojim mogućnostima, te je on taj koji pravi kompromis u hranjenju.

 

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 26. 07. 2023. u kategoriji stočarstvo