Pomoć uzgajivačima za mlečno govedarstvo

Na osnovu odluke Vlade RS, Republička direkcija za robne rezerve je izvršila bespovratnu isporuku 198.960 kg merkantilnog kukuruza, kao pomoć 80 uzgajivačima mlečnog govedarstva koji su predhodno ispunili uslove za raspodelu. Predviđena količina kukuruza je isporučena u periodu od 23.-26.01.2023 god. na teritoriji delovanja Poljoprivredne stručne službe Sombor koja je bila organizator u saradnji sa ZZ "Agronom"-Despotovo RJ Ratkovo gde se i preuzimao merkantilni kukuruz. 

PSS Sombor, je prva služba na teritoriji Republike Srbije koja je raspodelila merkantilni kukuruz namenjen uzgajivačima mlečnog govedarstva. 

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 27. 01. 2023. u kategoriji stočarstvo