ŽIVINARSKE MINI FARME

Radi veće proizvodnje i  ponude na tržištu, kao i bržeg obrta u stočarstvu, mnogi individualni proizvođači se odlučuju za porodični biznis, otvarajući mini živinarske farme. Mini farme su namenjene ili za tov, ili za proizvodnju konzumnih jaja.

Materijal za izgradnju  farmi za tov, u principu su isti kao materijali za izgradnju velikih objekata.  Neki proizvođači kao izbor materijala, koriste uglavnom materijale koji se nalaze na licu mesta ( na dohvat ruke ), uz dodatak drugih potrebnih za gradnju.

Prilikom gradnje od velikog značaja je pravilno izgraditi objekat, pri  tom treba voditi računa da se ispoštuju svi zahtevi termoizolacije, ventilacije, osvetljenja pa i sam izgled manipulativnog dela objekta. Za zidove se koristi cigla obložena stiroporom sa spoljašnje strane, ili što je daleko bolje, sendvič paneli koji  već u sebi imaju termoizolacioni materijal. Krovovi mogu da prate zidove , pa tako mogu biti napravljeni od različitih građevinskih materijala, pogodnih za ovaj vid proizvodnje.

Ono što je najvažnije, a tiče se unutrašnjosti objekta je ventilacija, osvetljeje , klima, izbor hranilica kao i pojilica.

Za zagrevanje objekta se koriste grejalice na plin ili se izgrađuje posebno mesto gde će se ložiti peći na čvrsto gorivo i sistemom kanala ubacivati topao vazduh u objekat.

Ventilacija podrazumeva izmenu vazduha u objektu. Najčeće za ovo se koriste klasični ventilatori i ventilacioni kanali za dovod svežeg vazduha.

Osvetljenje objekta namenjenih za tov iziskuju nešto manje svetlosti. Površina prozora treba da bude relativno mala u odnosu na površinu poda i iznosi ispod 10 %. Pored prozora mora postojati i veštačko osvetljenje

Kao oprema za hranjenje, koriste se automatski plastični cevasti transporteri sa visećim plastičnim automatskim hranilicama, dok se za napajanje upotrebljavaju viseće plastične automatske pojilice.Za smeštaj hrane potrebno je imati poseban skladištni prostor, a najbolji izbor je silos.

Kapaciteti za tov pilića na mini farmama, su obično manji i  kreću se od nekoliko stotina, pa do 5 i više hiljada komada. Površina objekata za tov pilića od 5000 kom. se kreće  oko 320 m2, za čega je potrebno izgraditi objekat dužine 32 m, širine 10 m, i visine 2,2m. Uzimajući u obzir da na 1 m2 podne površine, ide oko 17,5 pilića sa planskim mortalitetom oko 4 %, kao i manipulativni prostor.

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 19. 11. 2022. u kategoriji stočarstvo