Biostimulatori i njihov uticaj

Biostimulatori i njihov uticaj

Uloga biostimulatora nije specifično definisana, odnosno koristi se u svim fazama poljoprivredne proizvodnje kao i za gajanje biljke na koje imaju različite pozitivne uticaje. Kako je poslednjih godina u ekspanziji indrustrija biostimulatora, dostupni su nam mnogi naučni izveštaji koji potvrđuju sve pozitivne efekte primene biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su: ubrzavanje metabolizma (sinteza aminokiselina, proteina, enzima, ugljenih hidrata, fenola i pigmenata), stimulacija klijanja semena, poboljšanje fotosinteze, povećane apsorpcije hranljivih elemenata iz zemljišta i usporavanje procesa starenja biljnih ćelija. Biostimulatori su proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka kopnenih ili vodenih ekosistema, metabolita biljnog i mikrobnog porekla. Biorazgradivi su, netoksični i ne zagađuju životnu sredinu. Mogu se pozicionirati kao ekološki prihvatljivi za održivu poljoprivredu jer savremena poljoprivredna proizvodnja teži da obezbedi visoku i ujednačenu produktivnost uz maksimalnu sigurnost za potrošače, poljoprivredne radnike i životnu sredinu. Zaštitni efekat mnogih biostimulativnih proizvoda na biljke povezan je sa aktiviranjem antioksidativnog odbrambenog sistema kao odgovor na abiotske uticaje, kao što su suša, visoka temperatura, salinitet i mraz, koji za posledicu imaju oksidativni, mehanički ili hemijski stres.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 28. 09. 2023. u kategoriji zanimljivosti