Poreklo-istorija lucerke

Lucerka je vrlo stara biljka. Od kada se gaji nije tačno utvđeno, ali se smatra da je poznata u kulturi još pre 3000 godina, čak 10.000 godina pre n.e. Smatra se da je od 1.400-2.00 godina pre n.e. ova biljka korišćena za zimsku ishranu domaćih životinja. Neki smatraju da je na tržištu istočnog Mediterana lucerka dovežena i prodavana 4.000 pre n.e., čak 7.000 godina pre n.e.

Za postojbinu gajene lucerke se smatraju Iran i Arabija. Smatra se da najvažniji predstavnici roda Medicago imaju tri ishodna centra porekla, odnosno centra divergentnosti genotipova i to: Srednjoazijski (V), Prednjoazijski (VI) I Evropsko-sibirski (IX) centar.

Iz Srednjeazijskog i Prednjeazijskog centra potiču tetraploidne forme lucerke kao što su žuta lucerka, hibridna lucerka i obična lucerka.

U severnim predelima Evropsko-sibirskog gencentra na Kavkazu, u Srednjoj Aziji i Kazahstanu rasprostranjene su polimorfne tetraploidne forme lucerke. U brdsko-planinskom područiju Srednjeazijskog centra, koncentrisani su filogenetski mladje tetraploidne forme lucerke, dok se diploidne forme javljaju daleko na severu u središnjem pustinjsko-stepskom pojasu između V i IX gencentra.

Kao polaze osnove za stvaranje novih sorti i unapređenje proizvodnje gajenih formi lucerke, najbrojniji i osnovni nosioci genplazme za najvažnije osobine su lokalizovani u zemljama Zajednica Nezavisnih Država. Korišćenjem ishodnog materijala različitog porekla, u nekim centrima (Indija, Severna, Južna i Centralna Amerika, Jugozapadna Azija, Istočna i Zapadna Evropa), oplemenjivačkim radom, danas su locirane genplazme za najvažnija biološka svojstva lucerke. Od svojstava se ističu i koja imaju najveći značaj u stvaranju novih sorti lucerke su: toleratnost prema suši, dužina vegetacionog perioda, ranostasnost/kasnostatnost, dužina života biljaka, brzina regeneracije posle košenja, otpornost prema bolestima, prinos suve materije, olistalost, prinos semena, prisustvo gena za citoplazmatsku mušku sterilnost, genotipovi sa dobrim opštim i posebnim kombinacionim sposobnostima.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 22. 11. 2023. u kategoriji zanimljivosti