Značaj korova u lucerki

Osim insekata i drugih štetočina te bolesti koji u velikoj meri utiču na smanjenje prinosa lucerke, korovi direktno umanjuju prinose i pogoršavaju kvalitet semena. Kada se prešlo na intezivnu proizvodnju lucerke, radi postizanja što viših prinosa, potrebno je bilo uvesti savremene nege useva kojoj pripada i hemijsko suzbijanje korova. U današnje vreme sve više se uviđa da korovi u lucerki predstavljaju jedan od presudnih činilaca u ograničavanju prinosa te da je njihovo uklanjanje jedan od važnijih uslova za rentabilnu proizvodnju. Da bi se to ostvarilo potrebno je ne samo dobro poznavanje biologije korova nego i detaljno poznavanje herbicida sa njihovim mehanizmom delovanja, perzistentnošću, sa selektivnim i drugim svojstima.

Usled specifičnog načina za gajenje u povoljnim agroekološkim uslovima u kulturi lucerke postoje, takođe, i povoljni uslovi za pojavu, razvoj i formiranje korovske zajednice. Korovski lucerke se po svojoj građi i sezonskoj dinamici, znatno razlikuju od korova okopavina i strnih žita. Za razliku od drugih uslova, lucerka se više godina nalazi u ekspoataciji, pa formira stabilnu korovsku zajednicu gde dominantan skup čine i neki višegodišnji korovi iz grupe geofita čije suzbijanje još uvek nije rešeno na potpuno zadovoljavajući način. Ipak, lucerka kao višegodišnja biljka ostavlja njive, relativno, čiste od korova usled čega se i gaji plodored sa ostalim usevima.

Osim što korovi direktno konkurišu lucerki za osnovne životne potrebe, mogu je i ometati i predstavljati probleme i na druge načine:

-Otrovni korovi koje odrasla stoka izbegava za vreme ispaše ali može da ih ne razlikuje, ukoliko se nalaze u senu ili silaži

-Korovi mogu biti domaćini insektima i parazitima, prouzrokovačima biljnih bolesti lucerke

-Korovi koji imaju malu hranljivu vrednost i poseduje neprijatne mirise pa na taj način mogu da pokvare kvalitet životnjskih proizvoda

-Korovi koji poseduju listove u obliku bodlji i trnova te na taj način mogu da oštete kožu usta i probavni trakt domaćih životinja

Broj i vrste korova koje se mogu pojaviti u masi i veoma brzo širiti na područija pod lucerkom nije velik. Međutim, među manjim brojem vrsta mnogo je korova koji su od izuzetnog ekonomskog značaja kako za lucerku tako i za ostale gajenje biljke, a to su prvenstveno vilina kosica i divlji sirak.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 14. 11. 2023. u kategoriji zanimljivosti