stočarstvo

UZGOJ RIBE U RIBNJACIMA

03. 11. 2022. | stočarstvo

U ljudskoj ishrani riba ima značajno mesto na trpezi. Riba i proizvodi od ribljeg mesa spadaju u istu grupu namirnica u kojoj su jaja i razne vrste mesa životinja, jer imaju dosta sličnosti u pogledu energetske, hranljive i biološke vrednosti.
Što se tiče naše zemlje, potrošnja ribe je relativno mala. Prema nekim podacima, prosečna potrošnja ribe po stanovniku, iznosi  oko 3.5 kg godišnje. Potrošnja ribe nije ravnomerna, odnosno nije jednaka u svim krajevima naše zemlje, kao što je i varijabilna u određenom  vremenskom periodu.

Opširnije

Seno lucerke

27. 10. 2022. | stočarstvo

Kao jedno od najvažnijih kabastih hraniva u ishrani muznih krava , čini kvalitetno lucerkino seno.

Opširnije

Prednost siliranog zrna kukuruza

27. 10. 2022. | stočarstvo

Upotreba siliranog kukuruza ima mnoge prednosti:

Opširnije

Silaža zrna kukuruza

27. 10. 2022. | stočarstvo

Kod siliranja kukuruz se ubira sa višim procentom vlage (30-35 %), zrno se usitnjava (otvori na čekiću dimenzija 10-12 mm), a prekrupa se odmah stavlja u silos. Sabijanjem silažne mase istiskuje se vazduh. Površina silirane mase prekriva se plastičnom folijom. Zidovi silosa moraju biti zaštićeni plastificiranim premazom ili plastičnom folijom. Fermentacija dobro sabijene i izolovane mase teče brzo i već nakon 2-4 dana stvara se mlečna kiselina koja konzerviše siliranu masu. Trajanje procesa siliranja zavisi od vlažnosti mase (minimalna vlažnost zrna je 28 %, a dodavanje vode u slučaju nižeg sadržaja vlage rizično je zbog...

Opširnije

SILIRANJE

27. 10. 2022. | stočarstvo

Siliranje je način konzervisanja biljaka i njihovih nusproizvoda vlažnim putem, a postiže se fermentacijama u siliranoj masi pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha. Ovakav postupak konzervisanja biljne hrane zasnovan je na inhibiciji štetnih mikroorganizama, kiselinama koje su proizvod spontane ili stimulisane biološke fermentacije, ili su poreklom iz direktne acidifikacije.
           Proizvod siliranja je silaža. Siliraju se razni biljni materijali: cela biljka kukuruza, kukuruzno zrno, repini rezanci, sirak, suncokret,...

Opširnije

Reproduktivni poremećaji kod preživara

16. 09. 2022. | stočarstvo

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Opširnije

KAKO SVINJE PODNOSE LETNJU ŽEGU?

27. 05. 2022. | stočarstvo

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde.

Opširnije

OSETLJIV PERIOD PRELASKA TELADI NA KABASTU HRANU

08. 03. 2022. | stočarstvo

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Opširnije

SUŠTINA I ZNAČAJ DOBRE MLEČNOSTI KOD KRMAČA

23. 02. 2022. | stočarstvo

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Opširnije

NAVIKAVANJE TELADI NA KABASTU HRANU

22. 01. 2022. | stočarstvo

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Opširnije