stočarstvo

MINERALNE MATERIJE U ISHRANI SVINJA

19. 01. 2022. | stočarstvo

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja. Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

Opširnije

PROIZVODI ZA OPTIMALNU ISHRANU NOVOROĐENE I ODBIJENE PRASADI

19. 01. 2022. | stočarstvo

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati) i osušiti.

Opširnije

OSETLJIVOST ŽIVOTINJA NA NISKE TEMPERATURE

18. 01. 2022. | stočarstvo

Kao i ljudi i biljke, i životinje su osetljive na niske ili visoke temperature i zbog toga nije svejedno kako se čuvaju i hrane.

Opširnije

EKONOMSKA EFIKASNOST: KAKO OSTVARITI ŠTO VEĆU KOLIČINU MASTI U MLEKU KRAVA?

18. 01. 2022. | stočarstvo

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Opširnije

ACIDOZA BURAGA metabolička bolest kod krava

31. 12. 2021. | stočarstvo

Jedan od najvažnijih uslova za očuvanje zdravlja životinja i visoke proizvodnje, pored rase i nege je pravilna ishrana krava. Nepravilna ishrana izaziva mnoge poremećaje naročito u periodu oko telenja pa se zbog toga posebno mora voditi računa o ishrani zasušenih krava, krava pred telenje i u periodu posle telenja. Da ne bi došlo do problema potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

Opširnije

Poremećaj reprodukcije kod goveda

31. 12. 2021. | stočarstvo

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Opširnije

POČETAK OREZIVANJA PAPAKA

31. 12. 2021. | stočarstvo

Početak obrezivanja papaka

Opširnije

KRMNI SIRAK

31. 12. 2021. | stočarstvo

Krmni sirak spada u grupu  rentabilnih kultura, jer ima skromnije zahteve od kukuruza prema uticaju spoljašnje sredine .  Dobro koristi vodu i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta, vrlo je tolerantan na sušu i lošije tipove zemljišta. Mali utrošak semena za setvu, potpuna mehanizovanost proizvodnje kao i visok prinos i kvalitet krme, čine ga vrlo profitabilnom kulturom.

Opširnije

Važne praktične preporuke za ishranu krava

31. 12. 2021. | stočarstvo

Obezbediti kravama puno svetla, vazduha, vode, kretanja i naravno kvalitetne hrane. Kravama u ranoj fazi laktacije i kravama sa visokom proizvodnjom davati najkvalitetnije seno i silažu. Krave treba da imaju na raspolaganju hranu i svetlo najmanje 20 časova u toku dana, a svežu vodu tokom 24 časa. Davati svih 365 dana u godini ista hraniva u obroku. Kompletan obrok, odnosno hraniva (seno, silažu i koncentrat) treba izmešati putem mix prikolice ili ručno vilama i na taj način sprečiti da krave mogu da biraju hranu. Hranu u jaslama treba što češće prevrtati, pošto se na taj način podstiče njeno konzumiranje. U slučaju da se koncentrat...

Opširnije

BOLESTI I LEČENJE PAPAKA KOD MUZNIH KRAVA

30. 12. 2021. | stočarstvo

Da bi iz mlečne krave izvukli maksimum proizvodnje mleka mora pre svega da je zdrava, i da joj je udobno. Samo zdrava krava može da pojede dovoljno hrane da bi proizvela velike količine mleka, uz održavanje dobre plodnosti. Velika i važna odlika krava je korišćenje nogu i stopala. Ona mora biti sposobna da stoji, hoda bez bilo kakvih problema. Zatvoren sistem držanja gde je krava na vezu  ili slobodna zahteva veliku pažnju u pogledu održavanja papaka, kao i njihovom zdravlju. Usled loše nege javljaju se problemi kao najpre šepavost , a potom i bolesti papaka.

Opširnije