stočarstvo

KRMNI SIRAK

31. 12. 2021. | stočarstvo

Krmni sirak spada u grupu  rentabilnih kultura, jer ima skromnije zahteve od kukuruza prema uticaju spoljašnje sredine .  Dobro koristi vodu i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta, vrlo je tolerantan na sušu i lošije tipove zemljišta. Mali utrošak semena za setvu, potpuna mehanizovanost proizvodnje kao i visok prinos i kvalitet krme, čine ga vrlo profitabilnom kulturom.

Opširnije

Važne praktične preporuke za ishranu krava

31. 12. 2021. | stočarstvo

Obezbediti kravama puno svetla, vazduha, vode, kretanja i naravno kvalitetne hrane. Kravama u ranoj fazi laktacije i kravama sa visokom proizvodnjom davati najkvalitetnije seno i silažu. Krave treba da imaju na raspolaganju hranu i svetlo najmanje 20 časova u toku dana, a svežu vodu tokom 24 časa. Davati svih 365 dana u godini ista hraniva u obroku. Kompletan obrok, odnosno hraniva (seno, silažu i koncentrat) treba izmešati putem mix prikolice ili ručno vilama i na taj način sprečiti da krave mogu da biraju hranu. Hranu u jaslama treba što češće prevrtati, pošto se na taj način podstiče njeno konzumiranje. U slučaju da se koncentrat...

Opširnije

BOLESTI I LEČENJE PAPAKA KOD MUZNIH KRAVA

30. 12. 2021. | stočarstvo

Da bi iz mlečne krave izvukli maksimum proizvodnje mleka mora pre svega da je zdrava, i da joj je udobno. Samo zdrava krava može da pojede dovoljno hrane da bi proizvela velike količine mleka, uz održavanje dobre plodnosti. Velika i važna odlika krava je korišćenje nogu i stopala. Ona mora biti sposobna da stoji, hoda bez bilo kakvih problema. Zatvoren sistem držanja gde je krava na vezu  ili slobodna zahteva veliku pažnju u pogledu održavanja papaka, kao i njihovom zdravlju. Usled loše nege javljaju se problemi kao najpre šepavost , a potom i bolesti papaka.

Opširnije

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica

16. 12. 2021. | stočarstvo

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Opširnije

UTICAJ VENTILACIJE I OSVETLJENJE U OBJEKTIMA ZA DRŽANJE MUZNIH KRAVA

16. 12. 2021. | stočarstvo

Da bi krava proizvela 1 litar mleka, potrebno je da kroz vime protekne oko 400 – 500 lit.krvi, pune kiseonika i hranljivih materija, a  jedan od važnijih činilaca je i sam objekat.

Opširnije

PROSTOR I SKLADIŠTENJE STAJNJAKA

16. 12. 2021. | stočarstvo

Sve ono što ne usvoji organizam, a izlučuje se putem fecesa i urina,  zajedno sa ostacima rasute hrane, prostirke, prašine i dr. čine stajnjak.Stajnjak je organsko kompleksno jedinjenje koje ima višestruku namenu, proizvodnju komposta,  proizvodnju biogasa,  kao i vredno organsko mineralno đubrivo.Ovakvo mineralno đubrivo služi za popravljanje, održavanje, kao i povećanje proizvodnih sposobnosti zemljišta. Sa stajnjakom treba postupati pravilno prilikom skladištenja, a isto tako i njegovom primenom.

Opširnije

Priprema pčelinjih društava za zimu

16. 12. 2021. | stočarstvo

Najbitniji faktori za uspešno zimovanje pčela su: dovoljna količina rezervne hrane, dovoljan broj pčela koje će zimovati u klubetu, utopljavanje i dobra ventilacija i mesto gde pčele neće biti uznemiravane. Pčelinja društva ne bi smele da dočekuju zimu s manje od 15 kg meda, pa prema tome treba obezbediti dovoljnu količinu hrane za iste. To na prvi pogled izgleda velika količina ali treba imati u vidu de krajem zime počinje negovanje novog legla i  za tu namenu je potrebna veće količina hrane. Najbolje je da pčelinja društva zimuju na cvetnom medu, ali ako ga nema dovoljno, obavezna je prihrana sa kvalitetnim pogačama....

Opširnije

Mastitis vimena krava i prevencija

15. 10. 2021. | stočarstvo

Mastitis vimena krava i prevencija

Opširnije

OBLICI, PREPOZNAVANJE, PREVENTIVA I LEČENJE KETOZE U KRAVA

15. 10. 2021. | stočarstvo

OBLICI, PREPOZNAVANJE, PREVEntiva I LEČENJE KETOZE U KRAVA

Opširnije

ISHRANA TOVNE JUNADI

24. 09. 2021. | stočarstvo

Danas je tov junadi  jedna od  dve osnovne govedarske proizvodnje u našoj zemlji. Razvoj ove proizvodnje, pogodovala je veća potražnja goveđeg mesa na svetskom tržištu. Uzimajući kao kriterijum starost životinje na kraju tova, razlikuje se dve osnovne kategorije tovljenika:

Opširnije