stočarstvo

EKONOMIKA TOVA JUNADI

24. 09. 2021. | stočarstvo

Za jednu proizvodnju kažemo da je rentabilna, ako je cena za utovljeni materijal veća od cene koštanja. Na ekonomiku tova utiče više činilaca, o kojima proizvođač  treba da povede računa, kada se odlučuje na proizvodnju.Činioci koji utiču na proizvodnju su :

Opširnije
<< 345