stočarstvo

ISHRANA TOVNE JUNADI

24. 09. 2021. | stočarstvo

Danas je tov junadi  jedna od  dve osnovne govedarske proizvodnje u našoj zemlji. Razvoj ove proizvodnje, pogodovala je veća potražnja goveđeg mesa na svetskom tržištu. Uzimajući kao kriterijum starost životinje na kraju tova, razlikuje se dve osnovne kategorije tovljenika:

Opširnije

EKONOMIKA TOVA JUNADI

24. 09. 2021. | stočarstvo

Za jednu proizvodnju kažemo da je rentabilna, ako je cena za utovljeni materijal veća od cene koštanja. Na ekonomiku tova utiče više činilaca, o kojima proizvođač  treba da povede računa, kada se odlučuje na proizvodnju.Činioci koji utiču na proizvodnju su :

Opširnije
<< 123